Inconvenient Words

@alkopoligamiacom #TBZD #alkopoligamia

@alkopoligamiacom #TBZD #alkopoligamia

Prezenty. @alkopoligamiacom #tentypmes #TBZD

Prezenty. @alkopoligamiacom #tentypmes #TBZD

“(…) na tym świecie nie istnieje ani szczęście, ani nieszczęście - porównujemy tylko stan obecny z tym, w jakim byliśmy. Tylko ten, kto doznał najokropniejszych niepowodzeń, zdoła odczuć najwyższe szczęście. (…)”
— Aleksander Dumas (via polskie-zdania)

(via lubiemaselko)

“Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.”
— Tadeusz Konwicki (via kapsel-od-heinekena)

(via lubiemaselko)

Dobre, bo polskie.

Dobre, bo polskie.

Dużo się nie zmieniło.

Dużo się nie zmieniło.